اینترنت اشیاء

به بیانی ساده، اینترنت اشیاء دربرگیرنده هر چیزی است که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد. این اشیاء متصل به هم می‌توانند از یک سنسور ساده تا تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی را شامل شوند. با ترکیب ارتباطات میان این اشیاء و گردآوری اطلاعات مربوط به آن‌ها به صورت یکپارچه، امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات و یادگیری اشیاء نیز فراهم می‌شود. با قاطعیت می‌توان گفت که اینترنت اشیاء به عنوان یک مفهوم کلان دربرگیرنده سه جزء اساسی است که شامل مجموعه گسترده‌ای از دستگاه‌ها یا اشیاء، شبکه ارتباطی بسیار گسترده میان آن‌ها و کلان‌داده است.