کتایون سپهری

کتایون سپهری

مشاور کسب و کار
مانویل اوهانجانیانس

مانویل اوهانجانیانس

بنیانگذار ای-سمینار
امیرحسین ثقه الاسلامی

امیرحسین ثقه الاسلامی

مدرس هک رشد
زوبین نعمتی

زوبین نعمتی

پژوهشگر بلاک چین